Slovník


Ankyloglózie, omezení pohyblivosti jazyka kvůli zkrácené uzdičce, přirostlý jazyk.
Atopická dermatitida (AD) je chronické nebo chronicky recidivující zánětlivé onemocnění kůže, vyznačující se výrazným svěděním a variabilností klinického obrazu a celkového průběhu. Atopická dermatitida je onemocnění, na jejíž vznik má vliv řada faktorů, je to kombinace genetické predispozice, porušení funkce kožní bariéry, metabolická poruchy a imunitní dysregulace s klinickými projevy ovlivňováním působením faktorů vnějšího prostředí.
Bakterie jsou jednobuněčné organismy, jejichž tělo tvoří jedna prokaryotické buňka. Bakterie jsou nejrozšířenější skupinou organismů na světě. Dříve se druhy bakterií klasifikovali podle vnějšího vzhledu, dnes jsou moderní zejména genetické metody. Díky nim se dnes rozlišuje asi 25 základních kmenů bakterií.
Ceramidy jsou organické sloučeniny lipidové povahy (lipidy = tuky), které se nacházejí v buněčných membránách epidermické vrstvy. Ceramidy jsou perfektním řešením pro spuštění regeneračních procesů díky své jedinečné schopnosti sloučit mezery mezi buňkami vnějšího pláště vlasu. Ceramide Ceramid se chová jako “cement”, který umožňuje obnovit buněčnou soudržnost, snižuje koeficient tření a chrání jemné vláknité struktury.
Biocidy (gr. Bio = život + cidó = ničím) obecně jsou to látky používané k ničení, tlumení nebo omezování růstu škodlivých organismů ve všech oblastech lidské činnosti. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8 / EC o uvádění biocidních přípravků na trh rozděluje biocidní přípravky do čtyř kategorií a 23 typů: Typy biocidních přípravků:

Dezinfekční přípravky

1 Biocidní výrobky osobní hygieny 2 Dezinfekční přípravky pro soukromé a profesionální použití a jiné biocidní přípravky 3 Biocidní přípravky na veterinární hygienu 4 Dezinfekční přípravky pro oblast potravin a krmiv 5 Dezinfekční přípravky pro pitnou vodu

Konzervační přípravky

6 Konzervační přípravky pro výrobky v plechových obalech 7 Konzervační přípravky na povlaky 8 Konzervační přípravky na ochranu dřeva 9 Konzervační přípravky na vlákna, kůži, pryž a polymerní materiály 10 Konzervační přípravky na ochranu zdiva 11 Konzervační přípravky pro chladírenské a zpracovatelské systémy, které používají kapaliny 12 Konzervační přípravky proti tvorbě slizu 13 Konzervační přípravky pro kapaliny používané při obrábění kovů

Přípravky na regulaci živočišných škůdců

14 Rodenticidy 15 Avicidy 16 Moluskocidy. 17 Piscicidy Přípravky. 18 Insekticidy, akaricidy a jiné přípravky na regulaci jiných členovců 19 Repelenty a atraktanty

Ostatní přípravky

20 Konzervační přípravky na potraviny nebo krmiva 21 Přípravky proti hnilobě 22 Balzamovací a taxidermickým kapaliny
Blefaritida je zánět, který postihuje oční víčka. Obvykle se jedná o část víčka, kde rostou řasy. K tomuto onemocnění běžně dochází při podráždění malé žlázy, která se nachází v blízkosti spodní části řasy. To vede k zánětu, podráždění a svědění víčka. Blefaritida je často chronický stav, který je těžko léčitelný. Blefaritida může být nejen nepříjemná, ale může způsobovat i kosmetické problémy, či trvalé poškození zraku.
Rod Candida patří mezi kvasinky. Candida albicans je nejčastěji se vyskytující druh tohoto rodu. Candida albicans se běžně nachází ve zdravé lidské mikroflóře, největší zastoupení má v trávicím traktu - střevech. V případě přemnožení kvasinek, mohou způsobovat nepříjemné potíže v celém lidském těle.
Celulitida je rozsáhlá infekce kůže způsobená bakteriemi. Typickými vyvolavateli jsou dvě Gram-pozitivní bakterie - Staphylococcus aureus a Streptooccus. Celulitidu mohou zapříčinit i jiné bakterie jako např. Gram-negativní Escherichia coli.
Ceramidy jsou organické sloučeniny lipidové povahy (lipidy = tuky), které se nacházejí v buněčných membránách epidermické vrstvy. Ceramidy jsou perfektním řešením pro spuštění regeneračních procesů díky své jedinečné schopnosti sloučit mezery mezi buňkami vnějšího pláště vlasu. Ceramide se chová jako "cement", který umožňuje obnovit buněčnou soudržnost, snižuje koeficient tření a chrání jemné vláknité struktury.
Daktylitida je mohutný otok prstu způsobený zánětem všech kloubů a flexorové šlachy postiženého prstu. Tento klinický projev může doprovázet nebo být počátečním projevem spondylartritidy (zánět páteřních kloubů), nejčastěji spondylartritidy psoriatické
Dekubity nebo proleženiny jsou rány způsobené tlakovým poškozením tkání dlouhým souvislým ležením pacienta. Název pochází z latinského slova decumbere, což v překladu znamená položit, lehnout si. Proleženiny dostaly tento název, protože nejčastěji vznikají u pacientů, kteří jsou upoutáni na lůžko. Jde o ischemické (Ischemie = nedokrvenost tkáně zapříčiněna omezeným přívodem okysličené krve) poškození až nekrózu kůže, podkoží a svalstva vyvolané mnohými navzájem souvisejícími faktory. Dekubity vznikají většinou na místech s malou vrstvou tuku a svalových tkání a tlakem z vnějšího prostředí oproti kosti. Čím je vrstva těchto tkání tenčí, tím je větší nebezpečí vzniku dekubitů. Z rány může také vytékat zkalená zapáchající tekutina i s příměsí kapek tuku nebo se stopami odumřelých tkání. Vzhled a množství odpovídá stupni a druhu přítomné infekce.
Dermatitida je společné označení pro všechny záněty kůže. Existuje množství různých typů dermatitid. Některé jsou běžnou alergickou reakcí na určité alergeny. Známe následující typy dermatitid - Spongiotická dermatitida, dětský ekzém, alergická kontaktní dermatitida, seboroická dermatitida, psoriáza, dyshidrotická dermatitida, kopřivka, vesiculární nebo bulózní dermatitida a papulózní kopřivka.
Diabetická noha nebo syndrom diabetické nohy je jednou z nejčastějších pozdních komplikací diabetu, který významně ovlivňuje kvalitu života pacientů s diabetem. Diabetická noha je definována jako infekce, ulcerace nebo destrukce hlubokých tkání nohy spojená s neurologickými abnormalitami a s různým stupněm ischemické choroby dolní končetiny nebo soubor změn na dolních končetinách, které vznikají z různých příčin a různými mechanismy, vždy však se společným jmenovatelem - diabetem. Nejtěžší formou tohoto postižení je diabetický vřed, který v nejhorších případech může vést k amputaci končetiny.
Dermatofyty jsou vláknité houby s afinitou ke keratinu, schopné infikovat povrchové vrstvy kůže.
Ektyma, zánětlivé kožní onemocnění charakterizované rychle se kalícím, často hemoragickým puchýřem se širokým zánětlivým lemem. Je nejvážnější forma impetiga, protože ovlivňuje druhou vrstvu kůže (dermis) a ne epidermis. Puchýře mají tendenci být bolestivé a mohou se změnit na vředy nebo až na otevřené rány. Může také dojít ke zduření lymfatických uzlin a jizvám.
Ekzém představuje alergickou reakci organismu na podněty vnějšího a vnitřního prostředí. Ty mohou být různorodé a přitom může jít jen o onemocnění lokalizované na kůži nebo je to projev celkového postižení organismu. Nejdůležitější roli sehrává snížená aktivita imunitního systému.
Epidermis - Nejvrchnější vrstva pokožky. Epidermis má obvykle stejnou tloušťku jako list papíru, ale může být i silnější. Její vlnitý vzhled je zapříčiněn střídáním epidermálních lišt a dermálních papilár. Je složená ze 4 na sebe umístěných buněčných vrstev: bazální vrstvy, Malpighiho vrstvy, granulí vrstvy a stratum corneum pokryté hydrolipidickou filmem. Epidermis je z 90% tvořena buňkami keratinocytů, ale obsahuje také buňky způsobující přirozené zabarvení pokožky melanocyty a Langerhansovy buňky. Epidermis chybí krevní cévy, buňky epidermis jsou vyživovány difúzně z dermis.
Epidermolysis bullosa - Nemoc motýlích křídel -je velmi vzácné kožní onemocnění způsobená mutací genů. Říká se jí nemoc motýlích křídel neboť kůže je tak křehká jako motýlí křídla. Lidská kůže má dvě vrstvy: Epidermis (vnější vrstva) a Dermis (vnitřní vrstva). U zdravých jedinců je bílkovinný protein kotvou mezi těmito dvěma vrstvami. Tyto kotvy jsou vyrobeny z kolagenu, který zajišťuje, že se dvě vrstvy pohybují spolu v různých směrech nebo různých rychlostech. Pacient s EB nemá dostatek bílkovinné kotvy, proto tření mezi těmito vrstvami způsobuje puchýře a bolestivé rány. Kromě kůže se nedostatek kolagenu projevuje především na sliznicích, vnitřních orgánech, druhotnými příznaky nemoci jsou: poškozená zubní sklovina, anémie, růstová retardace, srůstání prstů na končetinách, vypadávání vlasů.
Erythrasma je bakteriální infekce kůže, kterou způsobuje tyčinky bakterie Corynebacterium minutissimum, příbuzná bakterií záškrtu. Touto bakterií je infikováno asi 20% populace, ale za normálních okolností je tato bakterie neškodná. Podmínkou vzniku erythrasma je teplo a vlhko zapařená kůže, která vytváří pro bakterii ideální životní podmínky; ty pak pronikají do vlhkostí a drobnými poraněními narušené horní zrohovatělé vrstvy pokožky, což vede k rozvoji onemocnění. K příznakům erythrasmy patří zejména hnědočervená, mírně šupinatá, ostře ohraničená skvrna až plocha v oblastech náchylných k zapaření, kožními záhyby jako je oblast třísel, podpaží, pupek, mezi palci na nohách. Postižené místo může svědit nebo být zcela bez příznaků.
Escherichia coli (velmi často jen zkráceně E. coli) je fakultativně anaerobní, gram-negativní, tyčinkovitá bakterie, pohybující se pomocí bičíků, žijící v tlustém střevě teplokrevných živočichů. Je jedním z nejdůležitějších zástupců střevní mikroflóry a její přítomnost je nezbytná pro správný průběh trávicích procesů ve střevě. E. coli je jedním z nejčastěji se vyskytujících mikroorganismů v klinických vzorcích. Její přítomnost je fyziologická pouze ve střevech člověka jako součást střevní mikroflóry. Nicméně patologicky se může vyskytovat ve vzorcích krve jako původce bakteriémie. Často způsobuje nozokomiální infekce tedy infekce získané v nemocnicích. V nemocnicích hrozí, že E. coli se nám ze střeva dostane do krve nebo jiné tkáně, při operaci, či podání injekce. Přenáší se i přímým kontaktem (rukama). Potom zapříčiňuje různé infekce - jako infekce močových cest, zánět plic, infekce krve a infekce v místě zákroku. Bakteriální infekce se léčí antibiotiky.
Folikulitida je termín pro fokální (ložiskový) zánět vlasových folikulů (folikul je váček, tkáň, ze kterého vlas či chloupek vyrůstá). Folikulitida je Stafylokoková infekce a proniká hlouběji do vlasového váčku. Jako následek se objevují na kůži červené papuly (pupence, vyvýšeniny na kůži) až pustuly (kožní vřídek vyplněný hnisem) kdekoliv na ochlupené části těla.
Gram-pozitivní a gram-negativní bakterie - toto rozdělení je výsledkem barvení dle Grama. Je založeno na odlišných chemických a fyzikálních vlastnostech jejich buněčné stěny bakterií. Buněčné stěny gram-pozitivních bakterií mají mnohem silnější vrstvu peptidoglykanu, než buněčné stěny gram-negativních bakterií. Gram-negativní bakterie mají ve vnější buněčné stěně i množství lipidů.
Herpes zoster je infekční virové onemocnění vyvolané virem varicella-zoster. Primární infekce viru varicella zoster, varicella (plané neštovice), je častou dětskou infekcí. Přenáší se kapénkami, vzduchem, ale i přímým kontaktem. Přes dýchací trakt se dostává do krve a odtud do kůže, kde způsobuje typické kožní projevy. Následně se virus stáhne. Nastává různě dlouhé latentní stádium. Při oslabení imunitního systému se virus může reaktivovat a podél nervových zakončení směřuje opět do kůže a vyvolává typické kožní změny známé jako pásový opar.
Houby / Kvasinky jsou jednobuněčné houbové mikroorganismy. Živí se rozkladem organických látek, zejména cukrů, přičemž se uvolňuje oxid uhličitý. Využívají se na kynutí těsta, výrobě vína a piva. Některé druhy mohou způsobovat i kvasinkové onemocnění.
Hydrolipidový film je ochranný film, který pokrývá celý povrch kůže. Je složen převážně z potu, kožního mazu a vody. Jeho hlavní funkcí je chránit kůži před bakteriemi a působit jako vnější ochranná bariéra. Pokožce pomáhá udržovat pružnost a hydrataci.
Ichtyóza je vrozené kožní onemocnění, které se objevuje již v dětském věku a způsobuje mnoho těžkostí a klinických příznaků. Ve skutečnosti jde o celou skupinu geneticky podmíněných nemocí, které mívají rodinný výskyt. Nejčastější z nich je ichtyosis vulgaris, není až tak vzácná a postihuje jednoho člověka na 100-200 zdravých lidí. Při ichtyózy jde o vrozenou geneticky podmíněnou poruchu rohovatění kůže, tedy odborně o poruchu keratinizace. Ichtyózy se mohou vyskytovat buď samostatně, nebo v kombinaci s dalšími poruchami v rámci složitých geneticky podmíněných syndromů. Už v dětském věku začnou na kůži různých částí těla (typicky trup a končetiny) vznikat okrsky tuhé suché zrohovatělé kůže (tzv. Hyperkeratózy), na které vznikají odlupující se kožní šupiny*. U nemocných je zároveň častý výskyt atopických alergických ekzémů a vysušování kůže s nepříjemným svěděním. Některé ichtyózy se zlepšují v dospívání a po pubertě téměř zmizí, jiné ne. * Šupiny dali nemoci její název, protože slovo "Ichthys" znamená řecky "ryba".
Impetigo nebo "sladké STRUPY" je vysoce nakažlivé kožní onemocnění. Obvykle se vyskytuje na obličeji, krku a rukou malých dětí a kojenců. Děti, které nosí plenky, mají také tendenci se nakazit, zejména kolem plenkové oblasti. Impetigo se vyskytuje méně často u dospělých, obvykle následuje další kožní onemocnění nebo infekce. Slovo impetigo pochází z latinského impetere, což znamená zaútočit. Podle toho, kterými bakteriemi je impetigo vyvolané, známe tzv. bulózní impetigo (impetigo bullosa) - vyvolané stafylokoky, nebulózne impetigo (impetigo non-bullosa) - vyvolané streptokoky, nebo to může být impetigo vyvoláno kombinovanou infekcí, streptokoky a stafylokoky.
Intertrigo představuje onemocnění kůže, které postihuje častěji obézní lidí. Vzniká v podmínkách nadměrného tepla, ve vlhkém ovzduší. Postihuje kůži v místech kožních záhybech, v jamkách podpaží, v místech nadměrného pocení. Za určitých okolností může způsobit změknutí kůže, porušení její vrstev až rozpad, s následnou tvorbou prasklin, případně infikováním kvasinkovou nákazou.
Kandidóza je skupina onemocnění způsobených kvasinkami. Jejich průběh je většinou chronický a nejčastěji postihují sliznici a kůži. Kandidózu způsobuje kvasinka Candida albicans. Je to ve skutečnosti neškodná kvasinka. Vyskytuje se u většiny populace ve střevní flóře, aniž způsobovala potíže. Pokud jsou její hodnoty v organismu v normě, nic se neděje. Jakmile se však přemnoží, začínají se zdravotní komplikace. Způsobuje různé akutní a chronické kožní a slizniční onemocnění. Nejrozšířenější a nejnepříjemnější je kandidóza ženských pohlavních orgánů. Kandidóza postihuje různé orgány: Kůže: kandidóza se projevuje především v kožních záhybech (za ušima, ústní koutky, podpaží, pod prsy, v oblasti třísel, na vnějších pohlavních orgánech). K projevům patří svědění, pálení, zarudnutí, ekzémy, tvorby puchýřků. Nehty získávají barvu jako má jejich přečnívající konec (bělavá, nažloutlá), ze spodu se stávají drobivé, jsou lámavější, může docházet k jejich uvolnění z lůžka. Ústní dutina: často dochází k tvorbě aftů, na jazyku je bílý povlak, z úst vychází zápach (který však pochází spíše ze žaludku), nepříjemná chuť v ústech. Podle bílého povlaku v ústní dutině je tato nemoc nazývána také padlí. Jícen, žaludek, střevo: říhání, obtíže při polykání, nadýmání, střídání průjmu a zácpy, svědění či pálení konečníku, nevolnost. Pohlavní orgány (pochva, děloha): projevy kandidózy na pohlavních orgánech jsou velmi nepříjemné, ale bohužel velmi časté především u žen. Typické je svědění, tvarohové výtoky, opakované záněty pochvy či dělohy jako následek kandidózy. U mužů se příznaky kandidózy (zarudlý penis, pálení předkožky, bolesti varlat) objevují později, často jsou jejich pohlavní orgány projevů kandidózy ušetřeny. Močové cesty: obzvláště u žen jsou časté opakované záněty močového měchýře při onemocnění kandidózou. (Napadené mohou být také ledviny, močovody či močová trubice). Vlasy: křehké, suché vlasy (pokožka hlavy suchá, či naopak mastná), tvorby lupů, padání vlasů, nadměrné maštění vlasů. Dýchací soustava: kandidózou mohou být postiženy všechny její části Lymfatická soustava: kandidóza může tedy zasáhnout i lymfatické uzliny, což se projeví jejich zduřením. Nervová soustava / Psychika: kandidóza může proniknout i k nervové soustavě. Následkem bývají deprese, únava, poruchy koncentrace, zmatenost, nespavost.
Keratinocyty – jde o nejpočetnější skupinu buněk v epidermis a vlasovém folikulu. Syntetizují keratin, který se nachází nebo ve vrstvě stratum corneum nebo ve vlasovém stvolu. Keratinocyty vznikají v epidermis, kde se množí dělením. Když migrují na povrch pokožky, produkují lipidy, přirozené hydratační faktory (N.M.F.) a keratin. Během tohoto procesu se keratinocyty postupně zplošťují, ztrácejí jádro a odumírají. Právě proto je nazýváme korneocyty.
Kůže je orgán pokrývající lidské tělo. Její povrch je přibližně 1,5 až 2 m². Má mnoho různých funkcí - ochrannou, termoregulační, senzorickou a imunitní funkci. Kůže plní několik funkcí:
 • ochranná chrání měkké tkáně uvnitř těla, brání vniknutí mikroorganismů do těla. Kůže působí jako ochranná bariéra (kožní bariéra) mezi vnějším prostředím a vnitřními orgány těla. Chrání před vnějšími vlivy fyzikálními (poranění, sluneční záření), chemickými i biologickými (invaze mikroorganismů).
 • termoregulační pomáhá udržovat stálou teplotu těla, ovlivňuje vodní režim v těle - pocení,
 • je zásobárnou energie,
 • je i smyslovým (senzorickým) orgánem hmatu. Obsahuje velké množství buněk citlivých na dotek, teplo, bolest, tlak, či svědění. Je sídlem smyslových orgánů.
 • vstřebává látky rozpuštěné v tucích,
 • reguluje pronikání látek zevnitř těla do okolního prostředí,
 • působením ultrafialového záření se v kůži aktivuje vitamin D,
 • Podílí se na činnosti imunitního systému.
Kůže je tvořena dvěma vrstvami povrchové kůže: epidermis (pokožka) a dermis (škára). Epidermis je tvořena plochými buňkami, které pod mikroskopem připomínají dlažební kameny. Vnější vrstva pokožky se skládá z odumřelých buněk, které tvoří tuhou zrohovatělou ochrannou vrstvu. Tyto odumřelé buňky se postupně odlupují a odpadávají a jsou nahrazeny nahrazovány dalšími. Ty vznikají důsledkem rychlého dělení buněk v hlubších vrstvách pokožky. Mezi těmito vrstvami je oblast tvořena i živými i odumřelými buňkami. Dermis je tvořena vazivovou tkání, ve které se nacházejí nejrůznější specializované struktury, jako jsou vlasové váčky, potní žlázy, mazové žlázy, apokrinní žlázy a nehtová lůžka. Kromě toho obsahuje také hmatové tělíska, krevní cévy, lymfatické cévy a nervy.
Kožní bariéra chrání a odděluje člověka od vnějšího prostředí, zároveň ho s vnějším prostředím spojuje. Chrání kůži před poruchou keratinizace tím, že látky z vnějšího prostředí přes kůži neproniknou nebo proniknou jen omezeně. Bariérovou ochranu vůči fyzikálním vlivům a chemickým látkám zajišťuje zrohovatělé kompaktní kožní povrch spolu se zrohovatělým buněčným obalem korneocyty. Funkční vlastnosti kůže a bariérové vrstvy jsou závislé na udržení optimálního množství vody. Kožní bariéra má schopnost regulovat průnik vody pokožkou oběma směry a schopnost udržovat optimální množství vody v kožním povrchu. Od obsahu vody závisí také schopnost regulovat průnik látek působících na kůži a kontinuita kožního povrchu. Optimální hydratace a slabě kyselé prostředí tvoří vhodné podmínky pro komplexní mikrobiální ekosystém. Kožní bariéra je lokalizována v dolní části stratum corneum. Integritu stratum corneum zabezpečují korneodezmozómy, které spojují korneocyty navzájem. Pokud bychom přirovnali stratum corneum k cihlové zdi, tak korneocyty by představovaly cihly a lipidové lamely maltu. Korneodezmozómy by prezentovali železné pruty, které procházejí otvory v cihlách a zajišťují pevnost stěny. Korneocyty jsou výsledkem diferenciace keratinocytů. Dysfunkcí kožní bariéry je usnadněn průnik alergenů, iritancií, mikrobů a jiných agens do epidermis a současně dochází ke ztrátám vody a dehydrataci kůže.
Kyselina linolová je nenasycená vyšší mastná kyselina. Pojmenování pochází z řeckého linon (len), protože je obsažena ve lněném oleji. V její molekule je 18 atomů uhlíku a 2 dvojné vazby. Nachází se v tucích buněčných membrán. Je široce rozšířená v mnoha rostlinných olejích, zejména v olejích ze světlice a slunečnice. Pro plnou využitelnost v organismu musí být linolová kyselina konvertována na gama-linolovou kyselinu. Kyselina linolová patří do skupiny esenciálních mastných kyselin nazývaných omega-6 mastné kyseliny, které jsou nezbytným doplňkem stravy všech savců. Nedostatek omega-6 mastných kyselin způsobuje vysoušení a vypadávání vlasů a špatné hojení ran.
Lichen ruber planus nebo lichen planus je chronické, dlouhodobé neinfekční zánětlivé onemocnění s charakteristickým klinickým a histologickým obrazem, postihujícím kůži, sliznice i nehty. Typická vyrážka lichen planus je dobře rozpoznatelná a má typické projevy označované jako "5 P": svědivá (pruritus), rovinná (planus), fialová (purpura), polygonální papuly. Nejčastěji postižená místa jsou v blízkosti zápěstí a kotníků. Vyrážka má tendenci se hojit s významnými modro-černými nebo hnědavě zabarvenými tečkami, které přetrvávají dlouhou dobu.
Lišej - lidové označení některých (zejména svědivých) kožních chorob. Suchá ploška - lišej je neinfekční zánětlivé onemocnění. Postihuje kůži, sliznice i nehty a je jedno, jestli jste muž nebo žena - u obou pohlaví se vyskytuje stejně často. Vypadá jako narůžovělé suché ložisko, nejčastěji se objevuje na obličeji lidí s citlivou a suchou pletí. Jde v podstatě o suché ložisko na kůži, které mohlo vzniknout při dotyku s jakoukoli látkou. Například s chemikálií, potravinou, dráždivým oděvem či se zvířetem.
Mikroorganismus nebo mikrob je organismus viditelný pouze pomocí optického a elektronového mikroskopu. Typy mikroorganismů:
 • viry
 • bakterie
 • prvoci
Nekrotizující fasciitida postihuje podkožní tkáň, tuk a zasahuje až na fascii, tedy pojivovou tkáň. Ve většině případů jde o pacienty, kteří podstoupili chirurgický zákrok a následně byly sekundární infikováni. Vyvolavateli nekrotizujících infekcí jsou streptokokové infekce, které mohou vést až toxinovému šoku.
Oční rosacea (růžovka) je zánět oka, ke kterému dochází v důsledku chronického zánětlivého onemocnění, které postihuje kůži na obličeji, nose a čele. U mnoha lidí s růžovka se časem vyvine i oční rosacea, obvykle v kombinaci s příznaky na kůži, ale občas k oční růžovky dochází samo o sobě.
Palmoplantární erytrodysestézia nebo syndrom ruky nohy je toxická forma reakce na množství cytostatik. Na dlaních a chodidlech se objevuje bolestivé zarudnutí, které je doprovázeno loupáním kůže, vzácně se mohou tvořit puchýřky. Zarudnutí připomíná spálení ze slunce, může být spojeno s brněním, svěděním nebo pálením. Onemocnění obvykle ustupuje do několika dnů po ukončení léčby.
Paronychium - druh kožní infekce, která vznikne při poranění v blízkosti nehtu. Zánět se objevuje na okraji nehtu v měkkém tkáni tvořící nehtové lůžko. Stav může vzniknout bez zjevné příčiny, někdy mu předchází neodborné stříhání nehtu, poranění nebo zarůstání nehtu. Vyvolávajícími činiteli jsou nejčastěji bakterie, paronychium může mít však i plísňový původ. Vyšší riziko vzniku zánětu nehtového lůžka mají lidé s oslabenou imunitou. V místě vzniku zánětu dojde k zarudnutí kůže a otoku, na pohmat je kůže teplá. Prst začne vcelku pochopitelně nepříjemně bolet, může z něj vytékat hnis.
Je zánět kůže způsobený kontaktem s močí, stolicí, potem a zbytky mýdla a dětské kosmetiky a mechanickým drážděním plenek na citlivou dětskou pokožku.
Psoriáza (lupénka) - je jedním z nejčastějších chronických onemocnění kůže u lidí. Při psoriáze vlastní imunitní systém spustí rychlý růst a zvýšené olupování buněk pokožky. Buňky zdravé pokožky dozrávají a olupují se za 28-30 dní. Tento proces se u lidí s psoriázou urychlí a zkrátí na 3-6 dní. Psoriáza je chronické zánětlivé onemocnění celého organismu, které se viditelně projevuje na kůži. Řadí se mezi autoimunitní onemocnění - to jsou onemocnění, při kterých se imunitní systém obrátí proti vlastnímu organismu. Postihuje přibližně 2% až 3% evropské populace, na světě je postižených přibližně 80 milionů lidí. Kromě kůže bývají postiženy i nehty a klouby. Nejedná se o nakažlivou, život ohrožující nemoc, ale lidé s psoriázou mají vyšší riziko vzniku a rozvoje cukrovky, artritidy, srdečních chorob a deprese. Psoriáza se může projevit v jakémkoliv věku, nejčastěji se poprvé objeví ve věku 15 až 35 let. Nelze vyléčit, ale je to léčitelné onemocnění, které může po adekvátní léčbě ustoupit a nemusí se projevit roky.
Radiodermatitida je kožní léze (poškození kůže) zapříčiněna ionizujícím zářením. Ionizující záření je používáno při radioterapii. Radiodermatitida se projevuje jako popálení, a to zčervenáním, otokem, v těžších případech puchýři a může přejít do chronické formy, která se projevuje atrofií kůže, její snadnou zranitelností a v nejvážnějších případech vzniká chronický rádioulkus (radiační vřed), který představuje i riziko vzniku maligního nádoru. Rozsah poškození kůže závisí na velikosti ozařované plochy kůže a celkovém objemu záření, typu radiační techniky a její energii a celkové dávce. Při konvenční radioterapii poškození kůže dosahuje maximální intenzitu ve druhém a třetím týdnu léčby.
Raynaudův fenomén - pálivá bolest spojená se zbělením bradavky obecně začíná až po dokončení kojení. Příčinou je spasmus cév; dochází ke chladem indukovaným křečím drobných cév, které narušují postižené oblasti; obvykle zbělají, když cévy selžou a odepřou tak přísun krve, pak zmodrá kvůli nedostatku okysličené krve a následně zčervenají, když se oběh vrátí do normálu po zahřátí dané části těla.
Rosacea je kožní onemocnění postihující centrální část obličeje, t. j. nos, oblast líc, bradu a čelo; jde o chronické onemocnění obličeje související se zvýšenou reaktivitou kapilár (vlásečnic) na teplo s následujícím trvalým zarudnutím a tvorbou rozšířených cévek. Méně často postihuje jiné lokality než je dekolt hrudníku, oblast za ušima či oblast vlasaté části hlavy.
Seboroická dermatitida nebo seboroický ekzém je chronické kožní onemocnění, které má recidivující průběh. Patří mezi poměrně časté onemocnění. Postihuje oblasti bohaté na mazové žlázy a kožní záhyby. Vrchol výskytu onemocnění je mezi 30. - 60. rokem, kdy postihuje asi 5 procent populace. Častěji se vyskytuje u mužů. V dospělém a adolescentním věku se seboroická dermatitida vyskytuje na pro ni typických místech, v nichž se tvoří ohraničené žluto růžové ložiska pokryté žlutými mastnými šupinami. Ve vlasaté části onemocnění začíná jako mírné olupování projevující se lupy. Postupně se mohou vyskytovat větší nánosy šupin s tvorbou ložisek. Může se postupně rozšířit za uši, na krk a šíji. Poměrně často může být za uchem bolestivá trhlinka, která mě sklon k infikování. Někdy se může jednat jen o samostatné postižení zevního zvukovodu. V oblasti obličeje jsou zarudlé ložiska s mastnými šupinami v centrální části obličeje. V oblasti trupu se tvoří červené ložiska, které mohou splývat. V oblasti sterna se onemocnění vyskytuje hlavně v zimě, kdy oděv brání odpařování kůže. U pacientů s dispozicí může projít do psoriázy.
Staphylococcus aureus (také zlatý stafylokok) je gram-pozitivní bakterie patřící do rodu stafylokoků. Objevil ji v roce 1880 skotský chirurg Alexander Ogstonom v hnisu otevřené rány a o 4 roky později jí německý mikrobiolog F. Rosnebach dal latinský název. S. aureus způsobuje velmi často různé infekce v rozsahu od mírných zánětů kůže a měkkých tkání až po život ohrožující sepse (otrava krve, která může vést k septického šoku spojenému se selháním orgánů), syndrom toxického šoku a nekrotizující pneumonie. Patogenita této bakterie je výsledkem produkce toxinů, které způsobují ničení tkáně pacienta. Tyto toxiny tvoří žlutý pigment (od toho je odvozen druhový název stafylokoka; aureus (lat.) = Zlatý), který rozkládá mannitol. S. aureus je přibližně u třetiny lidské populace přirozeně přítomen na kůži a sliznicích.
Nejsvrchnější vrstva pokožky. Stratum corneum sestává z mrtvých zrohovatělých buněk obsahujících keratin (corneocyty). Je složena asi z 15 až 20 vrstev plochých buněk bez jádra a buněčných organel. Účelem stratum corneum je tvořit ochrannou bariéru tkáně, která se nachází pod ní, a to před infekcemi, dehydratací, chemikáliemi či mechanickým stresem. Když se stratum corneum zbavuje nejsvrchnějších odumřelých buněk, redukuje tak množení keratinocytů v stratum basale. Tyto buňky pak cestují od nejspodnější vrstvy pokožky až na její povrch. Tam jsou keratinocyty přeměněny na mrtvé corneocyty a odloučí se z povrchu kůže. Tato "cesta" trvá přibližně 14 dní. Stratum corneum se nejvíce vyvíjí na místech kůže, které jsou podrobeny největšímu tlaku, tedy na chodidlech a dlaních.
Streptokok (Streptococcus) je rod kokovitých grampozívnych bakterií z čeledi Streptococcacae, pro které je CHARAKTERISTICKÉ řetězcové uspořádání (odtud jejich název z řeckého streptos, což znamená ohebný, stočený - jako řetěz). Některé bakterie tohoto druhu se u lidí a zvířat vyskytují přirozeně a jsou součástí bakteriální mikroflóry kůže a sliznic, jiné se používají v potravinářském průmyslu. Existují i patologické druhy těchto bakterií, které jsou původci různých nemocí. V současnosti je známo více než 70 druhů streptokoků širokého spektra. Nejvýznamnější patologické druhy Streptokok skupiny A (Streptococcus pyogenes) Streptokok skupiny B (Streptococcus agalactiae) Pneumokok (Streptococcus pneumoniae)
Tinea capitis nebo plíseň hlavy, je plísňová (mykotická) infekce pokožky hlavy, která se vyskytuje zejména v dětském věku.
Tinea corporis je mykotické onemocnění kůže. Původcem je téměř výhradně Trichophyton rubrum.
Tinea (epydermophytia) cruris je mykotická infekce kůže vyvolaná různými dermatofyty zejména kvasinkami. Infekce postihuje kůži na dolní polovině vnější strany bérci. Onemocnění je chronické, přetrvává i několik let. Vyskytuje se zejména u mužů s cévními chorobami dolních končetin.
Tinea pedis, jinak také plíseň nohou. Mykóza může postihnout jakoukoliv část chodidla, včetně nehtů. Onemocnění se projevuje počátečním zarudnutím, postupně se přidává nepříjemné svědění a následné olupování a drobení kůže.
Venózní bércový vřed - ulcus cruris venosum je chronický defekt bérce, charakterizovaný rozpadem tkáně a jeho odumíráním, který vzniká v důsledku chronického venózního onemocnění. V patologicky rozšířené žíle již nemohou žilní chlopně plnit svou ventilační funkci a krev proudí oběma směry, což má za následek vznik otoků a porušení výživy tkáně. Bércové vředy jsou nejtěžší komplikací chronického venózního onemocnění, tedy všechny stavy, které vznikají v důsledku hromadění žilní krve v dolních končetinách při poruchách zpětného toku, čímž vzniká přetlak v žilním řečišti, žíly se rozšiřují a objevují se varixy (křečové žíly). Žilní chlopně postupně ztrácejí svoji ventilovou funkci a neodváděná tekutina se hromadí v podkožní tkáni. Vlivem stagnace žilní krve a žilní hypertenze (chronické zvýšení tlaku krve na stěnu žíly) dochází postupně k atrofii kůže na holeních s vysycháním a olupováním kůže, s tvorbou pigmentací a se sklonem ke vzniku ekzémů. Defekty mohou vzniknout i bez zjevné příčiny, například nepatrným podrážděním pokožky, ze kterého se postupně vyvine mělký mokvající vřed. Venózní bércový vřed může být poměrně velký, obvykle nebolestivý a spodina bývá potažena fibrinovým povlakem. Často masivně mokvá a je náchylný k infekci, pak může i výrazně zapáchat.
Virus je částice složená z nukleové kyseliny vložené do proteinové schránky infikující živé buňky v biologických organismech. Viry řadíme mezi nebuněčná organismy. Viry jsou intracelulární (intracelulární) paraziti. Mohou se reprodukovat pouze uvnitř živé buňky.
Vitiligo kožní onemocnění, je to v podstatě ztráta kožního pigmentu, v asi 20 - 40% případů je dědičné a předpokládá se, že se jedná o autoimunitní onemocnění. Nejčastěji se objevuje mezi 10. - 30. rokem života., Vitiligo způsobuje zánik melanocytů. To jsou kožní buňky uložené v epidermu, vnější vrstvě pokožky, které mají produkovat melanin - kožní pigment. Jako důsledek se na kůži postiženého objevují fleky bílé - bledé barvy, různého tvaru a velikosti. Obvykle na prstech rukou a nohou, kolem kotníků, loktů, kolen, v bederní oblasti, na zádech, ale i na obličeji kolem očí, úst a ve vlasech.
Xeróza je lékařský termín pro abnormální suchou pleť. Označení pochází z řeckého slova "xero" neboli suchý. Suchá kůže je zcela běžná a to zejména u starších osob. Obvykle se jedná o drobný, dočasný problém, který však může způsobovat jistý diskomfort. Pleť, aby zůstala jemná, potřebuje hydrataci. S vyšším věkem je zachování dostatečné hydratace pleti stále složitější. Pleť se stává hrubou, suchou a ztrácí svůj přirozený obsah vody i kožního mazu.
Zánět pochvy je obecný název pro množství rozličných onemocnění, které vedou k podráždění, pálení a výtoku. Vyskytuje se u všech žen, nejčastěji u sexuálně aktivních, někdy během antibiotické léčby jiných infekcí, jakož i u žen, které mají cukrovku či jiné onemocnění, nebo na začátku menopauzy. K dalším rizikovým faktorům patří snížená imunita a léčba kortikoidy. Aerobní vaginitida je zánět pochvy, který je způsoben přemnožením aerobních bakterií, t.j. té skupiny bakterií pochvy, která vyžaduje kyslík, případně zavlečením "hnisavých" bakterií zvenčí. Projevuje se nepříjemným výtokem (v typických případech nažloutlým, hnilobně zapáchajícím a zásaditým, prostě "hnisavým") a bývá doprovázen bolestí při souloži. Léčba spočívá v užívání antibiotik, ve velké většině případů postačuje léčba lokální, přípravky se zavádějí do pochvy. Léčba partnera se nepovažuje za nutnou.