Viry

Virus je částice složená z nukleové kyseliny vložené do proteinové schránky infikující živé buňky v biologických organismech. Viry řadíme mezi nebuněčná organismy. Viry jsou intracelulární (intracelulární) paraziti. Mohou se reprodukovat pouze uvnitř živé buňky.