Rosacea (růžovka)

Rosacea je kožní onemocnění postihující centrální část obličeje, t. j. nos, oblast líc, bradu a čelo; jde o chronické onemocnění obličeje související se zvýšenou reaktivitou kapilár (vlásečnic) na teplo s následujícím trvalým zarudnutím a tvorbou rozšířených cévek. Méně často postihuje jiné lokality než je dekolt hrudníku, oblast za ušima či oblast vlasaté části hlavy.