Radiodermatitida

Radiodermatitida je kožní léze (poškození kůže) zapříčiněna ionizujícím zářením. Ionizující záření je používáno při radioterapii.

Radiodermatitida se projevuje jako popálení, a to zčervenáním, otokem, v těžších případech puchýři a může přejít do chronické formy, která se projevuje atrofií kůže, její snadnou zranitelností a v nejvážnějších případech vzniká chronický rádioulkus (radiační vřed), který představuje i riziko vzniku maligního nádoru. Rozsah poškození kůže závisí na velikosti ozařované plochy kůže a celkovém objemu záření, typu radiační techniky a její energii a celkové dávce. Při konvenční radioterapii poškození kůže dosahuje maximální intenzitu ve druhém a třetím týdnu léčby.