Nekrotizující fasciitida

Nekrotizující fasciitida postihuje podkožní tkáň, tuk a zasahuje až na fascii, tedy pojivovou tkáň. Ve většině případů jde o pacienty, kteří podstoupili chirurgický zákrok a následně byly sekundární infikováni. Vyvolavateli nekrotizujících infekcí jsou streptokokové infekce, které mohou vést až toxinovému šoku.