Gram-pozitivní bakterie, gram-negativní bakterie

Gram-pozitivní a gram-negativní bakterie – toto rozdělení je výsledkem barvení dle Grama. Je založeno na odlišných chemických a fyzikálních vlastnostech jejich buněčné stěny bakterií. Buněčné stěny gram-pozitivních bakterií mají mnohem silnější vrstvu peptidoglykanu, než buněčné stěny gram-negativních bakterií. Gram-negativní bakterie mají ve vnější buněčné stěně i množství lipidů.