Escherichia coli

Escherichia coli (velmi často jen zkráceně E. coli) je fakultativně anaerobní, gram-negativní, tyčinkovitá bakterie, pohybující se pomocí bičíků, žijící v tlustém střevě teplokrevných živočichů. Je jedním z nejdůležitějších zástupců střevní mikroflóry a její přítomnost je nezbytná pro správný průběh trávicích procesů ve střevě. E. coli je jedním z nejčastěji se vyskytujících mikroorganismů v klinických vzorcích. Její přítomnost je fyziologická pouze ve střevech člověka jako součást střevní mikroflóry. Nicméně patologicky se může vyskytovat ve vzorcích krve jako původce bakteriémie. Často způsobuje nozokomiální infekce tedy infekce získané v nemocnicích. V nemocnicích hrozí, že E. coli se nám ze střeva dostane do krve nebo jiné tkáně, při operaci, či podání injekce. Přenáší se i přímým kontaktem (rukama). Potom zapříčiňuje různé infekce – jako infekce močových cest, zánět plic, infekce krve a infekce v místě zákroku. Bakteriální infekce se léčí antibiotiky.