Epidermis

Epidermis – Nejvrchnější vrstva pokožky. Epidermis má obvykle stejnou tloušťku jako list papíru, ale může být i silnější. Její vlnitý vzhled je zapříčiněn střídáním epidermálních lišt a dermálních papilár. Je složená ze 4 na sebe umístěných buněčných vrstev: bazální vrstvy, Malpighiho vrstvy, granulí vrstvy a stratum corneum pokryté hydrolipidickou filmem. Epidermis je z 90% tvořena buňkami keratinocytů, ale obsahuje také buňky způsobující přirozené zabarvení pokožky melanocyty a Langerhansovy buňky. Epidermis chybí krevní cévy, buňky epidermis jsou vyživovány difúzně z dermis.