Ekzém

Ekzém představuje alergickou reakci organismu na podněty vnějšího a vnitřního prostředí. Ty mohou být různorodé a přitom může jít jen o onemocnění lokalizované na kůži nebo je to projev celkového postižení organismu. Nejdůležitější roli sehrává snížená aktivita imunitního systému.