Dekubity

Dekubity nebo proleženiny jsou rány způsobené tlakovým poškozením tkání dlouhým souvislým ležením pacienta. Název pochází z latinského slova decumbere, což v překladu znamená položit, lehnout si. Proleženiny dostaly tento název, protože nejčastěji vznikají u pacientů, kteří jsou upoutáni na lůžko. Jde o ischemické (Ischemie = nedokrvenost tkáně zapříčiněna omezeným přívodem okysličené krve) poškození až nekrózu kůže, podkoží a svalstva vyvolané mnohými navzájem souvisejícími faktory. Dekubity vznikají většinou na místech s malou vrstvou tuku a svalových tkání a tlakem z vnějšího prostředí oproti kosti. Čím je vrstva těchto tkání tenčí, tím je větší nebezpečí vzniku dekubitů. Z rány může také vytékat zkalená zapáchající tekutina i s příměsí kapek tuku nebo se stopami odumřelých tkání. Vzhled a množství odpovídá stupni a druhu přítomné infekce.