Celulitida – flegmóna

Celulitida je rozsáhlá infekce kůže způsobená bakteriemi. Typickými vyvolavateli jsou dvě Gram-pozitivní bakterie – Staphylococcus aureus a Streptooccus. Celulitidu mohou zapříčinit i jiné bakterie jako např. Gram-negativní Escherichia coli.