FAQs

Frequently Asked Questions


Ankyloglózie, omezení pohyblivosti jazyka kvůli zkrácené uzdičce, přirostlý jazyk.
Atopická dermatitida (AD) je chronické nebo chronicky recidivující zánětlivé onemocnění kůže, vyznačující se výrazným svěděním a variabilností klinického obrazu a celkového průběhu. Atopická dermatitida je onemocnění, na jejíž vznik má vliv řada faktorů, je to kombinace genetické predispozice, porušení funkce kožní bariéry, metabolická poruchy a imunitní dysregulace s klinickými projevy ovlivňováním působením faktorů vnějšího prostředí.
Bakterie jsou jednobuněčné organismy, jejichž tělo tvoří jedna prokaryotické buňka. Bakterie jsou nejrozšířenější skupinou organismů na světě. Dříve se druhy bakterií klasifikovali podle vnějšího vzhledu, dnes jsou moderní zejména genetické metody. Díky nim se dnes rozlišuje asi 25 základních kmenů bakterií.
Ceramidy jsou organické sloučeniny lipidové povahy (lipidy = tuky), které se nacházejí v buněčných membránách epidermické vrstvy. Ceramidy jsou perfektním řešením pro spuštění regeneračních procesů díky své jedinečné schopnosti sloučit mezery mezi buňkami vnějšího pláště vlasu. Ceramide Ceramid se chová jako “cement”, který umožňuje obnovit buněčnou soudržnost, snižuje koeficient tření a chrání jemné vláknité struktury.
Biocidy (gr. Bio = život + cidó = ničím) obecně jsou to látky používané k ničení, tlumení nebo omezování růstu škodlivých organismů ve všech oblastech lidské činnosti. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8 / EC o uvádění biocidních přípravků na trh rozděluje biocidní přípravky do čtyř kategorií a 23 typů: Typy biocidních přípravků:

Dezinfekční přípravky

1 Biocidní výrobky osobní hygieny 2 Dezinfekční přípravky pro soukromé a profesionální použití a jiné biocidní přípravky 3 Biocidní přípravky na veterinární hygienu 4 Dezinfekční přípravky pro oblast potravin a krmiv 5 Dezinfekční přípravky pro pitnou vodu

Konzervační přípravky

6 Konzervační přípravky pro výrobky v plechových obalech 7 Konzervační přípravky na povlaky 8 Konzervační přípravky na ochranu dřeva 9 Konzervační přípravky na vlákna, kůži, pryž a polymerní materiály 10 Konzervační přípravky na ochranu zdiva 11 Konzervační přípravky pro chladírenské a zpracovatelské systémy, které používají kapaliny 12 Konzervační přípravky proti tvorbě slizu 13 Konzervační přípravky pro kapaliny používané při obrábění kovů

Přípravky na regulaci živočišných škůdců

14 Rodenticidy 15 Avicidy 16 Moluskocidy. 17 Piscicidy Přípravky. 18 Insekticidy, akaricidy a jiné přípravky na regulaci jiných členovců 19 Repelenty a atraktanty

Ostatní přípravky

20 Konzervační přípravky na potraviny nebo krmiva 21 Přípravky proti hnilobě 22 Balzamovací a taxidermickým kapaliny
Blefaritida je zánět, který postihuje oční víčka. Obvykle se jedná o část víčka, kde rostou řasy. K tomuto onemocnění běžně dochází při podráždění malé žlázy, která se nachází v blízkosti spodní části řasy. To vede k zánětu, podráždění a svědění víčka. Blefaritida je často chronický stav, který je těžko léčitelný. Blefaritida může být nejen nepříjemná, ale může způsobovat i kosmetické problémy, či trvalé poškození zraku.
Rod Candida patří mezi kvasinky. Candida albicans je nejčastěji se vyskytující druh tohoto rodu. Candida albicans se běžně nachází ve zdravé lidské mikroflóře, největší zastoupení má v trávicím traktu - střevech. V případě přemnožení kvasinek, mohou způsobovat nepříjemné potíže v celém lidském těle.
Celulitida je rozsáhlá infekce kůže způsobená bakteriemi. Typickými vyvolavateli jsou dvě Gram-pozitivní bakterie - Staphylococcus aureus a Streptooccus. Celulitidu mohou zapříčinit i jiné bakterie jako např. Gram-negativní Escherichia coli.
Ceramidy jsou organické sloučeniny lipidové povahy (lipidy = tuky), které se nacházejí v buněčných membránách epidermické vrstvy. Ceramidy jsou perfektním řešením pro spuštění regeneračních procesů díky své jedinečné schopnosti sloučit mezery mezi buňkami vnějšího pláště vlasu. Ceramide se chová jako "cement", který umožňuje obnovit buněčnou soudržnost, snižuje koeficient tření a chrání jemné vláknité struktury.
Daktylitida je mohutný otok prstu způsobený zánětem všech kloubů a flexorové šlachy postiženého prstu. Tento klinický projev může doprovázet nebo být počátečním projevem spondylartritidy (zánět páteřních kloubů), nejčastěji spondylartritidy psoriatické